Goed beheer kunnen we niet alleen

geef gebreken en storingen tijdig door

Storingen, gebreken, opzeggen huurcontract, waarborgsom e.d.

Goed beheer kunnen we niet alleen, daar hebben we ook u als huurder voor nodig. Aan het goed onderhouden van de panden hechten wij veel waarde. Toch kan er tussentijds altijd iets stuk gaan, dit is hinderlijk en vervelend. Om storingen en gebreken zo snel mogelijk en tot tevredenheid op te lossen dienen deze dan ook tijdig doorgegeven te worden. Op deze pagina vindt u meer informatie over het onderhoud van en aan uw woning, welk onderhoud wordt door ons gedaan en tips en adviezen voor het onderhoud waarvoor u zelf verantwoordelijk bent.

 

Klik hier voor het opzeggingsformulier

 

Daarnaast vindt u op deze pagina ook meer informatie over het betalen van de huur, retourneren van de waarborgsom, opzeggen van de huur en gemeentelijke belastingen.

gebreken en storingen doorgeven

Gebreken en storingen worden meestal door de huurder als eerste opgemerkt. Het is daarom erg belangrijk dat uzelf gebreken en / of storingen zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Let erop dat wij pas gebreken kunnen oplossen of storingen kunnen verhelpen als u, als huurder, gebreken en / of storingen aan ons heeft doorgegeven.

 

Niet spoedeisende gebreken en storingen

Voor niet-spoedeisende gebreken en storingen kunt u het contactformulier op de website invullen of een e-mail sturen naar info@huizenbeheermaastricht.nl.

 

Spoedgevallen tijdens kantooruren

Spoedgevallen tijdens kantooruren kunt u het beste telefonisch aan ons  doorgegeven via +31(0)43 351 0153 van maandag t/m vrijdag  09:00 tot 12:30 | 13:30 tot 17:30.

 

Spoedgevallen buiten kantooruren

Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op een (wisselend) mobiel noodnummer. Het mobiele noodnummer krijgt u te horen als u ons normale telefoonnummer belt (+31(0)43 351 0153). Als u dit nummer buiten kantooruren belt krijgt u een voicemail te horen. Aan het eind van deze voicemail hoort u het (wisselend) mobiel noodnummer. Dit noodnummer kunt u daarna bellen. Mocht het noodnummer niet direct worden opgenomen dan dient u de voicemail van het mobiele noodnummer in te spreken (vermeld daarin altijd uw naam, adres, storing en het nummer waarop we u kunnen bereiken).

 

Dit nummer is alleen bedoeld voor noodgevallen, zoals bijvoorbeeld geen verwarming in de winter of een grote lekkage.

betalen van de huur

Maandelijks moet u uw huur vóór de eerste van de maand hebben betaald. U betaalt de huur altijd vooruit (uiterlijk 31 maart betaalt u de huur voor de maand april). U kunt de huur maandelijks overmaken naar onderstaand rekeningnummer of per automatische incasso maandelijks laten incasseren.

 

BIC-code: RABO NL 2 U

IBAN-code: NL 22 RABO 0 131385674

Ten name van: Huizen Beheer Maastricht

 

Let op dat de huur tijdig is bijgeschreven op ons rekeningnummer om betalingsherinneringen en boetes te voorkomen. Mocht u niet aan uw huurverplichtingen kunnen voldoen, neem dan tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op.

servicekosten en waarborgsom

Huurders van een woning hebben te maken met servicekosten. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen, denk hierbij aan gemeenschappelijk kosten als onderhoud, verlichting van gangen en trappenhuizen, schoonmaak, groenonderhoud etc.. Indien uw woonruimte geen eigen meters voor water, gas en elektriciteit heeft, worden deze kosten tevens gedeeld en verrekend in de servicekosten.

 

Retourneren waarborgsom

Bij aanvang van het huurcontract dient u ook een waarborgsom betalen. Deze bedraagt normaal gesproken anderhalve maandhuur. Na afloop van uw huurcontract wordt de waarborgsom weer teruggestort (eventueel met aftrek van huurachterstand en/of overige kosten) binnen 56 dagen i.v.m. de wettelijke storneringstermijn. Bijvoorbeeld: Uw contract wordt officieel beëindigd per 31 januari. De borg wordt dan normaliter vóór 1 april teruggestort.

De huur kunt u eenvoudig opzeggen via het opzeggingsformulier, waarna u binnen enkele werkdagen een schriftelijke bevestiging van ons ontvangt per email.

 

Zeg tijdig uw huurcontract op

U kunt elke dag van de maand uw huur opzeggen, met een opzegtermijn van minimaal één kalendermaand. Wilt u bijvoorbeeld uw huurcontract opzeggen per 31 december, dan dient u dit vóór 30 november aan ons door te geven.  Heeft u verhuisplannen, dan mag u ook langer dan een maand van te voren uw huur opzeggen, dit is zowel voor u als huurder als ons al beheerder prettig.

 

Afspraak eindinspectie van de woonruimte

Nadat u uw huurcontract heeft opgezegd ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de opzegging, met uitgebreide uitleg over de vervolgstappen. Ook vragen wij u om contact op te nemen met ons voor het inplannen van de eindinspectie en sleuteloverdracht.

 

Klik hier voor het opzeggingsformulier

opzeggen van de huur

gebreken en storingen: elektriciteit

In veel gevallen kunt u als huurder zelf stroomstoringen oplossen. Allereerst is het van belang om te weten welk type meterkast u heeft. Er zijn 2 typen meterkasten: schakelaars (bovenste foto) en stoppen/smelt zekeringen (onderste foto).

 

Wanneer slaat een stop door of slaat de automaat uit?

 • Door kortsluiting in een elektrisch apparaat of elektriciteitsleiding.
 • Door overbelasting, wanneer er teveel apparaten op dezelfde groep zijn aangesloten.

 

De stroom is in het gehele pand uitgevallen

 1. Controleer de aardlekschakelaar.
 2. Als de aardlekschakelaar op UIT of 0 staat, zet deze dan op AAN of 1.
 3. Als de aardlekschakelaar steeds terugvalt naar UIT of 0, schakel dan alle groepen uit, zet de aardlekschakelaar op AAN of 1 en schakel de groepen weer één voor één in.
 4. De aardlekschakelaar zal terugvallen bij de groep waar de storing zich bevindt. Wellicht is hier een elektrisch apparaat defect. Koppel alle apparaten los door de stekkers uit het stopcontact te halen. Zet vervolgens de schakelaar van de groep naar boven en sluit alle apparaten één voor één aan. Zo ontdekt u welk apparaat de storing veroorzaakt.

 

De stroom is in een gedeelte van het pand uitgevallen: smelt zekeringen

 1. Bij het vervangen van doorgeslagen stoppen dient u eerst de groep uit te schakelen. Daarna kunt u de betreffende stop losdraaien en de smeltzekering vervangen. U kunt zien of een zekering gesprongen is doordat het metalen 'veertje' uit de zekering is gesprongen.
 2. Als de zekering weer kapot gaat, dan is er wellicht een elektrisch apparaat defect. Koppel alle apparaten los door de stekkers uit het stopcontact te halen. Vervang de zekering opnieuw en sluit vervolgens alle apparaten één voor één weer aan. Zo ontdekt u welk apparaat de storing veroorzaakt.

 

De stroom is in een gedeelte van het pand uitgevallen: schakelaars

 1. Als één van de schakelaars van de groepen naar beneden staat, activeer deze groep dan weer door de schakelaar om te zetten.
 2. Als de schakelaar dan weer naar beneden slaat, is wellicht een elektrisch apparaat defect. Koppel alle apparaten los door de stekkers uit het stopcontact te halen. Zet vervolgens de schakelaar van de groep naar boven en sluit alle apparaten één voor één aan. Zo ontdekt u welk apparaat de storing veroorzaakt.

 

Kunt u de storing niet zelf oplossen?

Neem dan gerust contact met ons op. Houd er wel rekening mee dat de oorzaak en verantwoordelijkheid van  storingen vaak bij de huurder ligt. Om onnodige kosten te voorkomen raden wij u aan eerst bovenstaande stappen te doorlopen.

gebreken en storingen: Rookmelders

Rookmelders zijn een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in een pand en waarschuwen u en medebewoners tijdig indien er rook wordt gesignaleerd. Het kan gebeuren dat de melder afgaat zonder dat er brand is. Rookmelders zijn naast rook namelijk ook gevoelig voor stof, stoom of spuitbussen. Geen brand, maar geeft de rookmelders toch een signaal? Volg dan onderstaand stappenplan.

 

Enkel de rookmelder in de ruimte gaat af

 1. Zorg ervoor dat alle rook uit de ruimte waarin de rookmelder hangt weg kan (zet ramen en deuren open).
 2. Als alle rook weg is druk op de 'Test&Hush' knop van de rookmelder, de rookmelder reset zichzelf.

 

Meerdere rookmelders in het pand gaan af

 1. Zoek de rookmelder welke het alarm heeft veroorzaakt. Deze herkent u aan de rode LED die snel knippert.
 2. Zorg ervoor dat alle rook uit de ruimte waarin de rookmelder hangt weg kan (zet ramen en deuren open).
 3. Als alle rook weg is druk op de 'Test&Hush' knop van de rookmelder, de rookmelder reset zichzelf.

 

Geeft de rookmelder elke 40 seconden een korte pieptoon en brand de rode LED op de melder gelijktijdig?

De batterij in de rookmelder is bijna leeg en moet vervangen worden. Zie ook 'batterij rookmelder vervangen'

 

Geeft de rookmelder een pieptoon en knippert de rode LED op de melder niet gelijktijdig?

Dan is de rookkamer van de melder vervuild. Maak de rookmelder goed schoon (verwijder de stof met een doek of stofzuiger). Blijft de melder piepen, neem dan contact op met ons

 

Geeft de rookmelder elke 40 seconden een pieptoon en brand de groende LED op de melder niet?

Als de groene LED op de melder niet brandt, functioneert de melder alleen op de batterij en niet op de stroomvoorziening. De batterij is een extra back-up die ervoor zorgt dat de melder ook bij spanningsuitval rook en/of hitte blijft detecteren. Neem in dit geval contact met ons op.

batterij rookmelder vervangen

Indien de rookmelder elke 40 seconden een korte pieptoon geeft en de rode LED brand gelijktijdig, dan is de batterij leeg.

 

 1. Op de zijkant van de melder vindt u een kleine sticker met de tekst "Druk een schroevendraaier in het slot en duw de melder van u af". Met behulp van een schroevendraaier kunt u hier de beveiligde sluiting ontgrendelen (druk de schroevendraaier iets naar beneden).
 2. Schuif de melder van de bodemplaat
 3. Haal de batterij los en vervang de 9V blokbatterij
 4. Plaats de rookmelder terug op de bodemplaat en klik deze vast.
 5. Check goed of alles veilig is aangesloten!
 6. Schakel de spanning weer in (de groene LED gaat weer branden) en test door op de knop van de rookmelder te drukken.

Verstoppingen verhelpen

Een verstopte afvoer kan diverse oorzaken hebben als zeepresten, etensresten, haren etc.. Vaak kunt u zelf de verstopping eenvoudig verhelpen en voorkomt u extra kosten.

 

U kunt de afvoer zelf ontstoppen met soda en azijn, een ploemper (zuignap) of door gebruik te maken van vloeibare chemische ontstopper (verkrijgbaar in de supermarkt). Als u gebruik maakt van een ontstoppingsmiddel raden wij u aan enkel vloeibaar ontstoppingsmiddel te gebruiken en de bijsluiter van het etiket goed te lezen. Veelal zijn het agressieve middelen en werken niet in elke situatie even goed.

 

Kunt u de storing zelf niet oplossen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of info@huizenbeheermaastricht.nl.

Verwarming ontluchten

In sommige gevallen kunt u als huurder zelf storingen aan de verwarming en / of warm water oplossen.

 

Als u vreemde borrelende of tikkende geluiden in uw verwarming hoort, kan dit komen doordat er luchtbellen in de leidingen zitten. Hierdoor warmt de verwarming niet meer goed op. De oplossing is de verwarming ontluchten.

 

 1. Zet eerst de verwarming minstens tien minuten aan. Hierdoor verzamelt de lucht zich bij de ontluchtingsventielen.
 2. Zet de kamerthermostaat zo laag mogelijk en trek de stekker van de CV-ketel uit het stopcontact.
 3. Begin bij de radiator op het laagste punt in uw woning. Werk daarna naar boven en eindig met de radiator op het hoogste punt.
 4. Sluit de kraan van de radiator die u wil ontluchten.
 5. Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel van de radiator en draai hem open met het ontluchtingssleuteltje. Zodra er water uitkomt, draait u hem weer dicht.
 6. Heeft u alle radiatorkranen gehad? Stop de stekker van de CV-ketel weer in het stopcontact, draai dan de radiatorkranen weer open en zet de thermostaat op de gewenste temperatuur.
 7. Controleer of de waterdruk in de CV-ketel goed is. Dat is het geval als de druk tussen de 0,8 bar en 1,8 bar staat. Als er te weinig druk is, moet het water bijgevuld worden.

CV ketel bijvullen

Geeft uw verwarming onvoldoende warmte af? Waarschijnlijk is dan de waterdruk in uw cv-ketel te laag. Alvorens een storing te melden is het zinvol om de waterdruk te controleren. Is de waterdruk te laag (minder dan 0,8 bar), dan dient u eerst het water bij te vullen tot maximaal 1,8 bar.

 

 1. Trek de stekker van de CV-ketel uit het stopcontact.
 2. Laat de temperatuur van het CV-water afkoelen tot ca. 40 graden.
 3. Zorg voor een handdoek of dweil en een emmer of teil.
 4. Sluit de vulslang aan op de waterleiding.
 5. Verwijder de afsluitdop van de CV-vul-aftapkraan.
 6. Vul de slang met water en sluit hem dan aan op de CV-vul-aftapkraan.
 7. Open de CV-vul-aftapkraan.
 8. Open de waterkraan en vul de CV-installatie bij tot 1,8 bar.
 9. Sluit eerst de waterkraan als de gewenste druk is bereikt.
 10. Sluit nu de CV-vul-aftapkraan.
 11. Ontlucht de ketel, leidingen en radiatoren.
 12. Vul indien nodig nogmaals bij tot 1,8 bar.
 13. Draai beide slangaansluitingen los.
 14. Monteer de dop weer op de CV-vul-aftapkraan.
 15. Laat de slang leeglopen en hang deze zo op dat er geen water meer in kan achterblijven, dit i.v.m. legionella-preventie.
 16. Stop de stekker van de CV-ketel weer in het stopcontact.

Voorkomen van vocht, goed ventileren

Vocht ontstaat vrijwel altijd binnenshuis, via waterdamp. Mensen, huisdieren en planten produceren vocht. Maar ook bij koken, afwassen, douchen en drogen komt vocht vrij. Dat levert bij elkaar dagelijks zo’n tien tot vijftien liter vocht op. Vocht kan allerlei problemen veroorzaken. Wat u eraan kunt doen? Goed ventileren!

 

Elke dag goed ventileren

Te veel vocht in huis merkt u aan een ‘drukkend’ gevoel, beslagen ruiten of (in het ergste geval) vochtige muren en/of beschimmelde plafonds. U voorkomt vochtproblemen door goed te ventileren via uitzetraampjes, ventilatieroosters of (indien aanwezig) mechanische ventilatie. Zet de ontluchtingsopeningen in de douche en keuken open. Zo komt er genoeg frisse lucht binnen, terwijl de lucht met waterdamp en geuren wordt afgevoerd. Ventileren is nodig in iedere woning en voor een goed binnenklimaat moet u dagelijks ventileren.

 

Tips voor een goed en gezond binnenklimaat

 • Stook niet al te zuinig. Zorg dat de temperatuur nooit lager is dan 15/16 graden, ook als er niemand thuis is.
 • Ventileer tijdens het koken (en zeker nog een kwartier erna) om het vocht uit de woning te krijgen. Als u een afzuigkap heeft, zet deze dan tijdens het koken op de hoogste stand en daarna nog minstens een kwartier op de lage stand. Bij een regelbare mechanische ventilatie krijgt u het beste resultaat als u de ventilatie een kwartier voor het koken aanzet. Zorg tegelijk voor toevoer van frisse lucht via een open raampje.
 • Ventileer tijdens het douchen en tot een half uur daarna. Zelfs bij koud weer is een vingerdikke opening in een raam noodzakelijk om het vocht af te voeren. Als u na het douchen de wanden en de vloer afneemt, scheelt dat een tot twee liter vocht in huis.
 • Als uw huis te vochtig is, zet dan geen meubels tegen een buitenmuur. Enkele centimeters tussen de meubels en de muur zijn genoeg voor voldoende luchtcirculatie. Hierdoor kan het vocht niet neerslaan.
 • Droog de was buiten of schaf een droogtrommel aan die het vocht meteen naar buiten afvoert of laat condenseren.
 • Ventilatieroosters en ventielen mogen niet verstopt raken en moeten regelmatig worden schoongemaakt

BsGW (gemeentelijke- en waterschapsbelastingen)

BsGW legt namens de Gemeente en het Waterschap de gemeentelijke- en waterschapbelastingen op aan haar inwoners. Deze belastingen zijn o.a. voor het gebruik van het riool, wekelijks ophalen van het afval en zuiveren van het gebruikte water. De aanslagen voor deze belastingen worden meestal rond februari / maart verstuurd. Hieronder vindt u meer informatie over deze aanslagen, indienen van bezwaar en hoe u kwijtschelding kunt aanvragen.

 

Onzelfstandige woonruimte (studentenkamer / groepshuizen)

Indien u een onzelfstandige woonruimte (studentenkamer) huurt of in een 'groepshuis' woont, dan zal de aanslag veelal naar de eigenaar van uw pand worden gestuurd. De eigenaar is gerechtigd om een deel van de kosten (gebruikerslasten) door te belasten aan de huurders (gebruikers). Niet iedere eigenaar zal deze kosten ook daadwerkelijk doorberekenen aan de huurders, maar mocht de eigenaar ervoor kiezen om de kosten door te belasten, dan bent u helaas verplicht deze kosten te betalen.

 

Zelfstandige woonruimte (appartement, studio, e.d.)

Als huurder van een zelfstandige woonruimte (appartement, studio, e.d.) ontvangt u jaarlijks een eigen aanslag en bent u ook zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze belastingen aan BsGW.

 

Bezwaar indienen

Mocht u van mening zijn dat de aanslag aan iemand anders gericht moet zijn (bijvoorbeeld aan de eigenaar van het pand of aan een andere bewoner), dan kunt u contact opnemen met BsGW en bezwaar indienen tegen deze aanslag. Let op het indienen van een bezwaarschrift geeft geen uitstel van betaling.

 

Kwijtschelding aanvragen (enkel voor zelfstandige woonruimtes)

Kwijtschelding kunt u aanvragen op basis van onvermogen (indien u weinig verdiend en weinig vermogen heeft). Om hiervoor in aanmerking te komen moet u een aantal formulieren invullen, welke u kunt aanvragen op de website van BsGW.

 

Houdt er rekening mee dat de persoon aan wie de aanslag gericht is ook verantwoordelijk is voor de betalingen aan BsGW. Aangezien BsGW een vrij streng incasso beleid hanteert, adviseren wij u om tijdig te betalen, kwijtschelding aan te vragen of bezwaar in te dienen om onnodige verhogingen en boetes te voorkomen.

Huizen Beheer Maastricht B.V.

Heerderdwarsstraat 43

6224LS Maastricht