Skip links

Storingen rookmelders

Storingen rookmelders

Rookmelders zijn een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid in een pand en waarschuwen u en medebewoners tijdig indien er rook wordt gesignaleerd.

Het kan gebeuren dat de melder afgaat zonder dat er brand is. Rookmelders zijn naast rook namelijk ook gevoelig voor stof, stoom of spuitbussen. Geen brand, maar geeft de rookmelders toch een signaal? Volg dan onderstaand stappenplan.

Wat is de situatie?

  1. Zorg ervoor dat alle rook uit de ruimte waarin de rookmelder hangt weg kan (zet ramen en deuren open).
  2. Als alle rook weg is druk op de 'Test&Hush' knop van de rookmelder, de rookmelder reset zichzelf.
  1. Zoek de rookmelder welke het alarm heeft veroorzaakt. Deze herkent u aan de rode LED die snel knippert.
  2. Zorg ervoor dat alle rook uit de ruimte waarin de rookmelder hangt weg kan (zet ramen en deuren open).
  3. Als alle rook weg is druk op de 'Test&Hush' knop van de rookmelder, de rookmelder reset zichzelf.

Geeft de rookmelder elke 40 seconden een korte pieptoon en brand de rode LED op de melder gelijktijdig?

De batterij in de rookmelder is bijna leeg en moet vervangen worden. Zie ook 'batterij rookmelder vervangen'.

Geeft de rookmelder een pieptoon en knippert de rode LED op de melder niet gelijktijdig?

Dan is de rookkamer van de melder vervuild. Maak de rookmelder goed schoon (verwijder de stof met een doek of stofzuiger). Blijft de melder piepen, neem dan contact op met ons

Geeft de rookmelder elke 40 seconden een pieptoon en brand de groende LED op de melder niet?

Als de groene LED op de melder niet brandt, functioneert de melder alleen op de batterij en niet op de stroomvoorziening. De batterij is een extra back-up die ervoor zorgt dat de melder ook bij spanningsuitval rook en/of hitte blijft detecteren. Neem in dit geval contact met ons op.