Skip links

Gebreken en storingen: Elektriciteit

Gebreken en storingen doorgeven

In veel gevallen kunt u als huurder zelf stroomstoringen oplossen. Allereerst is het van belang om te weten welk type meterkast u heeft. Er zijn 2 typen meterkasten: schakelaars en stoppen/smelt zekeringen.

Wanneer slaat een stop door of slaat de automaat uit?

Wat voor stroomstoring heeft u?

  1. Controleer de aardlekschakelaar.
  2. Als de aardlekschakelaar op UIT of 0 staat, zet deze dan op AAN of 1.
  3. Als de aardlekschakelaar steeds terugvalt naar UIT of 0, schakel dan alle groepen uit, zet de aardlekschakelaar op AAN of 1 en schakel de groepen weer één voor één in.
  4. De aardlekschakelaar zal terugvallen bij de groep waar de storing zich bevindt. Wellicht is hier een elektrisch apparaat defect. Koppel alle apparaten los door de stekkers uit het stopcontact te halen. Zet vervolgens de schakelaar van de groep naar boven en sluit alle apparaten één voor één aan. Zo ontdekt u welk apparaat de storing veroorzaakt.
  1. Bij het vervangen van doorgeslagen stoppen dient u eerst de groep uit te schakelen. Daarna kunt u de betreffende stop losdraaien en de smeltzekering vervangen. U kunt zien of een zekering gesprongen is doordat het metalen 'veertje' uit de zekering is gesprongen.
  2. Als de zekering weer kapot gaat, dan is er wellicht een elektrisch apparaat defect. Koppel alle apparaten los door de stekkers uit het stopcontact te halen. Vervang de zekering opnieuw en sluit vervolgens alle apparaten één voor één weer aan. Zo ontdekt u welk apparaat de storing veroorzaakt.
  1. Als één van de schakelaars van de groepen naar beneden staat, activeer deze groep dan weer door de schakelaar om te zetten.
  2. Als de schakelaar dan weer naar beneden slaat, is wellicht een elektrisch apparaat defect. Koppel alle apparaten los door de stekkers uit het stopcontact te halen. Zet vervolgens de schakelaar van de groep naar boven en sluit alle apparaten één voor één aan. Zo ontdekt u welk apparaat de storing veroorzaakt.

Neem dan gerust contact met ons op. Houd er wel rekening mee dat de oorzaak en verantwoordelijkheid van  storingen vaak bij de huurder ligt. Om onnodige kosten te voorkomen raden wij u aan eerst bovenstaande stappen te doorlopen.