Skip links

Lokale betrokkenheid

Lokale betrokkenheid

Stakeholder Gemeente Maastricht en Provincie Limburg:
Als grootste beheerder van particulier vastgoed in Maastricht vervullen wij ook een maatschappelijke rol. Zo is Huizen Beheer Maastricht de afgelopen jaren actief betrokken als stakeholder voor de gemeente Maastricht en provincie Limburg bij o.a. de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, Woningsplitsing en -omzettingsbeleid, Evaluatie Woonagenda Maastricht, Project Veilige Kamers en de recente pilot Student & Leefbaarheid.

VVWM:
Op 6 mei 2015 hebben Huib van Gastel en Tom Kissels samen met Bill Vandenbergh de Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht (VVWM) opgericht, met als doel het bevorderen, afstemmen en uitdragen van gemeenschappelijke belangen op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen.  De vereniging kent inmiddels ruim 500 leden van een ondernemer op de hoek met 1 pand voor zijn pensioen tot grote beleggers. De leden ontvangen ieder kwartaal een uitgebreide nieuwsbrief met veranderingen op lokaal en landelijk niveau en daarnaast is er jaarlijks een uitgebreide ALV met interessante gastsprekers

Keurmerk Prettig Wonen:
Ontstaan uit een samenwerking tussen de particuliere verhuurders verenigd in de VVWM, onderwijsinstellingen (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, JvE academie), Gemeente Maastricht, Brandweer Zuid-Limburg, woningbouwcorporaties, Studentenraad en buurtcomités. Waarom een keurmerk? Maastricht is een groeiende internationale stad. Al deze nieuwe bewoners hebben een woonruimte nodig, maar hoe kunnen zij zien of deze veilig en betrouwbaar is? Het Keurmerk Prettig Wonen laat huurders in één oogopslag zien dat de woning in orde in qua brand- en inbraakveiligheid en dat de verhuurder betrouwbaar en goed bereikbaar is.