Skip links

Betalen van de huur

Betalen van de huur

U betaalt de huur altijd vooruit (uiterlijk 31 maart betaalt u de huur voor de maand april). U kunt de huur maandelijks via uw bank naar ons overmaken of per automatische incasso maandelijks laten incasseren. Via automatische incasso: Dit is de makkelijkste manier. Uw huur wordt dan altijd op tijd betaald, zonder dat u er verder omkijken naar heeft. Automatische incasso betekent dat u ons een machtiging geeft om voor de 1e van de maand de huur van uw rekening af te schrijven. Zorg er wel voor dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Wilt u via automatische incasso betalen? Neem dan contact met ons op voor een machtigingsformulier. Via periodieke overschrijving: U kunt uw bank opdracht geven voor een periodieke overboeking. Uw bank zorgt er dan voor dat de huur telkens op tijd aan ons wordt overgemaakt. Verandert er iets aan de huurprijs? Geef het tijdig door aan de bank, zodat het juiste bedrag wordt ingehouden. Vanwege het gemak (voor u en voor ons) heeft automatische incasso onze voorkeur.

Huurachterstand
Hoe u ook betaalt, de huur moet op tijd bij ons binnen zijn. Kunt u de huur niet betalen? Als u problemen heeft met de huurbetaling, neem dan direct contact met ons op. Betalingsproblemen verdwijnen niet vanzelf, maar samen kunnen we bekijken hoe uw probleem opgelost kan worden. Wij kunnen dan met u een betalingsregeling treffen of een andere oplossing bedenken. Wacht niet langer dan nodig. Een grote huurachterstand is moeilijk af te lossen.

Deurwaarder
U reageert niet op onze betalingsherinnering of aanmaningen? In dat geval geven wij de vordering in handen van een deurwaarder. De gerechtelijke kosten, incassokosten en de rente worden dan op u verhaald. Met onze goedkeuring kunt u via de deurwaarder alsnog een betalingsregeling treffen. In het ergste geval kan de kantonrechter de huurovereenkomst ontbinden en moet u de woning verlaten. Laat het niet zover komen. Neem bij betalingsproblemen direct contact met ons op.

Huurtoeslag
Niet iedereen kan de huur even gemakkelijk betalen. Voor deze mensen is er de regeling Huurtoeslag. Huurtoeslag is een bijdrage vanuit de overheid in de huurlasten. Deze toeslag wordt uitbetaald door Belastingdienst/Toeslagen en een aangelegenheid tussen u en de overheid. Of u voor huurtoeslag in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen, uw vermogen, de huurprijs, type woning en de samenstelling van uw huishouden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Huurtoeslag? Kijk dan op de site van de belastingdienst (www.toeslagen.nl). Hier kunt u ook terecht voor het aanvragen van Huurtoeslag.