Skip links

Opzeggen van de huur

Opzeggen van de huur

De huur kunt u eenvoudig opzeggen via het onderstaande opzeggingsformulier, waarna u binnen enkele werkdagen een schriftelijke bevestiging van ons ontvangt per email. U kunt elke dag van de maand uw huur opzeggen, met een opzegtermijn van minimaal één volle kalendermaand. Wilt u bijvoorbeeld uw huurcontract opzeggen per 31 december, dan dient u dit vóór 30 november aan ons door te geven. Heeft u verhuisplannen, dan mag u ook langer dan een maand van te voren uw huur opzeggen, dit is zowel voor u als huurder als ons al beheerder prettig.

Afspraak eindinspectie van de woonruimte
Nadat u uw huurcontract heeft opgezegd ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de opzegging, met uitgebreide uitleg over de vervolgstappen. Ook vragen wij u om contact op te nemen met ons voor het inplannen van de eindinspectie en sleuteloverdracht.

Opzeggingsformulier