Skip links

Beheer

Optimaal rendement zonder zorgen

Al 25 jaar ervaring met een eigen technische dienst

Compleet vastgoed beheer en meer..

Huizen Beheer Maastricht is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot de grootste beheerder van particulier vastgoed in Maastricht en omstreken. Dagelijks voeren wij het financieel, operationeel, juridisch en technisch beheer uit voor onze eigenaren en beschikken wij over een 24/7 noodnummer.

Onze ervaring en enthousiasme garanderen een unieke marktkennis en een 'no nonsense' werkwijze. We beschikken over een uitgebreid waardevol relatienetwerk en werken op basis van wederzijds vertrouwen waarbij jarenlange persoonlijke relaties centraal staan. Voordat wij uw pand in onze portefeuille opnemen maken wij dan ook graag eerst persoonlijk kennis met u.

Tijdens dit gesprek zullen we ook alle van belang zijnde aspecten bespreken. Denk hierbij aan een rendementsberekening op basis van de maximale marktconforme huurprijzen, hoogte en dekkendheid van de huidige servicekosten, jaarlijkse huurverhogingen, de onderhoudsstatus van het pand en de meest optimale indeling, voldoet het pand aan de laatst gestelde brandveiligheidseisen en beschikt het over benodigde vergunningen (gebruiksvergunning /-melding, planologische status, vergunning woningsplitsing etc.)? Door onze jarenlange ervaring met het beheren van woonruimtes en betrokkenheid als stakeholder op de lokale vastgoedmarkt zijn wij uitstekend op de hoogte van zowel de landelijke als plaatselijke wet- en regelgeving. Zo hebben wij vanaf 2015 alleen al ruim 500 legalisaties van panden in Maastricht begeleid.

Goed beheer is maatwerk

Goed beheer is maatwerk en afhankelijk van het pand of portefeuille kan dit In nauw overleg naar eigen wens worden ingevuld.

Als uitgangspunt nemen wij het volledig ontzorgen van u als verhuurder, waarbij u het merendeel van de beheersvergoeding weer terugverdient. Zo kan het deel van de beheersvergoeding worden verrekend via de servicekosten. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u een keer van gedachten wisselen? Neem dan ook gerust en vrijblijvend contact met ons op.

Financieel beheer

Financieel beheer begint met een correcte huuradministratie met alle bijbehorende afrekeningen van (service)kosten. Het houdt meer in dan alleen factureren en jaarlijks indexeren van de huren; het vergt een scherpe controle op de incasso en het tijdig treffen van maatregelen waar dat onverhoopt nodig is. Dit alles is 24/7 inzichtelijk via ons online internetportaal.

 • Maandelijkse facturatie van huurpenningen en aankondiging automatische incasso’s
 • Automatisch incasseren van huren en bijkomende financiële afhandeling verzorgen
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden
 • Versturen van betalingsherinneringen of aanmaningen en indien nodig inschakelen deurwaarder
 • Maandelijkse rapportages met ontvangsten en uitgaven opstellen (huurafrekeningen)
 • Verzorgen van huurverhogingen en bijbehorende schriftelijke kennisgevingen hiervan
 • Op verzoek verzorgen van andere overzichten
 • Opstellen jaarlijkse servicekostenafrekening en verzorgen van de bijbehorende afwikkeling

Operationeel beheer

Operationeel beheer is zeer veelomvattend, waarbij wij alle zorgen uit handen nemen. In de praktijk komt het erop neer dat wij het dagelijks aanspreekpunt zijn (24 uur per dag): van de huurder die op zondagavond zijn sleutels vergeten is, de afhandeling van vochtschade door een lekkage, de boze buurman midden in de nacht bij overlast, tot de uitgevallen verwarming tijdens de feestdagen. Naast het zijn van aanspreekpunt valt ook periodieke controle en de begin- en eindinspectie onder het operationeel beheer. Afhankelijk van uw specifieke wensen kan dit worden ingevuld door ons.

 • Aanspreekpunt voor huurders bij vragen, klachten en storingen
 • Aanspreekpunt buren en omwonenden voor opmerkingen, klachten en overlast
 • Aanspreekpunt voor gemeente en andere organisaties
 • Periodieke controles van de panden en begin- en eindinspectie
 • Registratie onderhoudstoestand van de panden en opstellen meerjaren onderhoudsplannen
 • Uitbrengen onderhoudsadviezen
 • Coördinatie van brandveiligheidscontroles, WOZ-taxaties, verzekeringen, vervangen nutsmeters e.d.
 • Mogelijkheid tot (periodieke) schoonmaak

Tehnisch beheer

Storingen en gebreken dienen snel en tot tevredenheid van de huurder en verhuurder worden opgelost. Dit, uiteraard op een professionele wijze tegen zo laag mogelijke kosten.

Onze eigen technische dienst bestaat inmiddels uit 5 professionals (loodgieter, elektricien, stukadoor/tegelzetter, allrounder en schoonmaakster) allen voorzien van een volledig uitgeruste servicewagen om alle voorkomende klachten snel en vakkundig op te lossen. Daarnaast hebben wij door de jaren heen een ruim relatiebestand met diverse gespecialiseerde lokale partijen kunnen opbouwen om alle mogelijke storingen en gebreken op te lossen. Onze afspraken hiermee hebben niet alleen betrekking op een snelle afhandeling van de storingen, maar ook op kortingen en zeer gunstige tarieven.

 • Indien gewenst vooraf offertes en prijscalculaties
 • Volledige coördinatie en sleutelbeheer
 • Informeren huurders over werkzaamheden
 • Controle uitgevoerde werkzaamheden
 • Uitgevoerde werkzaamheden terugkoppelen naar huurders (after sales)
 • Controle nota’s en facturen

Naast kleine herstellingen is onze technische dienst ook gespecialiseerd in verbouwingen. Deze lopen uiteen van kleine renovaties als een nieuwe douche of keuken tot een complete verbouwing. De afgelopen jaren hebben wij diverse (monumentale) panden omgebouwd tot meerdere appartementen en/of studio’s.

Controleprogramma

Het uitgebreid opleveren van woonruimtes wordt steeds belangrijker in de verhuurbranche.

Sinds de aanpassing van het huurrecht in 2003 ligt de bewijslast voor de staat van de woning niet meer bij de huurder, maar dient de verhuurder aan te tonen dat eventuele gebreken bij aanvang huur niet aanwezig waren. Huizen Beheer Maastricht maakt gebruik van een eigen ontwikkeld controleprogramma voor de begin- en eindinspectie van haar woningen. Door het schriftelijk vastleggen van de staat van de woning d.m.v. een uitgebreid fotoverslag, worden daarnaast potentiële discussies met huurders over de waarborgsommen voorkomen.

Ook voor de periodieke gebruikscontroles van de panden maken wij gebruik van het controleprogramma. Waarbij de staat van het pand en algemene ruimtes wordt vastgelegd en inzichtelijk is.

Fiscus - Box 3

Als een natuurlijk persoon zich bezig houdt met het kopen, verkopen of verhuren van vastgoed, kan er sprake zijn van winst uit onderneming (of resultaat uit overige werkzaamheden).

Een harde lijn is er niet en binnen het grijze gebied zijn de feiten uiteindelijk van groot belang. De kern is vaak: "wat doet u zelf?" Bij een box 1 belegging is de winst belast en zijn de (onderhouds)kosten aftrekbaar. In de praktijk zien we steeds vaker de discussie met de Belastingdienst ontstaan. Er is een grijs gebied waar rechters steeds vaker hun mening over moeten geven (jurisprudentie). Dit maakt het wel steeds duidelijker, de grenzen worden dus strakker.

 • Zelf administratieve werkzaamheden verrichten (advertenties plaatsen, klachten oplossen, huurovereenkomsten opstellen, huren innen, betalingen verrichten, etc.).
 • Zelf werkzaamheden in de panden verrichten (verbouwen / renovatie).
 • Regelmatig aan- en verkopen met winst.
 • Zelf intensief met de panden bezig (kopen, onderhouden contacten met partijen, etc.).

Het beleggen in box 3 heeft voor veel vastgoed beleggers de voorkeur omdat het vaak minder belastingdruk zal opleveren. Als de belegger zelf passief is en blijft, door het beheer uit handen te geven, wordt de belegging ook in box 3 geaccepteerd.

 •  

Lokale betrokkenheid

Als grootste beheerder van particulier vastgoed in Maastricht vervullen wij ook een maatschappelijke rol. Zo is Huizen Beheer Maastricht de afgelopen jaren actief betrokken als stakeholder voor de gemeente Maastricht en provincie Limburg bij o.a. de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, Woningsplitsing en -omzettingsbeleid, Evaluatie Woonagenda Maastricht, Project Veilige Kamers en de recente pilot Student & Leefbaarheid.

Op 6 mei 2015 hebben Huib van Gastel en Tom Kissels samen met Bill Vandenbergh de Vereniging Verhuurders Woonruimtes Maastricht (VVWM) opgericht, met als doel het bevorderen, afstemmen en uitdragen van gemeenschappelijke belangen op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen. De vereniging kent inmiddels ruim 400 leden, welke samen 46% van de studentenmarkt vertegenwoordigen. Kijk voor meer informatie op www.vvwm.nl.

Ontstaan uit een samenwerking tussen de particuliere verhuurders verenigd in de VVWM, onderwijsinstellingen (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, JvE academie), Gemeente Maastricht, Brandweer Zuid-Limburg, woningbouwcorporaties, Studentenraad en buurtcomités.

Waarom een keurmerk? Maastricht is een groeiende internationale studentenstad. Al deze studenten hebben een woonruimte nodig, maar hoe kunnen zij zien of deze veilig en betrouwbaar is? Het Keurmerk  laat huurders in één oogopslag zien dat de woning in orde in qua brand- en inbraakveiligheid en dat de verhuurder betrouwbaar en goed bereikbaar is. Kijk voor meer informatie op www.keurmerkprettigwonen.nl.

Brandveiligheid

Brandveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de verhuurder als huurder. De verhuurder is verantwoordelijk voor de technische veiligheid van het pand, de huurder wordt geacht het op een veilige manier te gebruiken.

Naast periodieke controle op het gebruik is het dus ook van belang dat de panden voldoen aan de laatste landelijke en lokale regelgeving. Huizen Beheer Maastricht beschikt over een uitgebreide technische dienst welke gespecialiseerd is in het brandveilig maken van panden, conform de laatste regelgevingen. Ook als uw pand niet in beheer is bij Huizen Beheer Maastricht kunnen wij u assisteren bij het brandveilig maken van uw woning(en). Om te zien welke brandveiligheidsmaatregelen genomen dienen te worden zal het pand eerst (gratis) gescreend geworden, waarna er een passende offerte opgesteld kan worden.

Koningsplein campus

Tijdens de ondertunneling van de A2, hebben wij tussen 2010-2017 het beheer van de Gemeenteflat aan het Koningsplein uitgevoerd in opdracht van Ballast-Nedam.

Toen wij het pand in beheer kregen was het complex in een verloederde toestand. Voor veel buurtbewoners was de flat en het gebied rondom de flat een doorn in het oog. De appartementen waren veelal gekraakt en/of onderkomen en drugsgebruik had er hoogtij. Samen met de opdrachtgever Ballast-Nedam (Avenue2) is ervoor gekozen om een tijdelijke studentencampus te creëren. Het is uiteindelijk gelukt om een bezettingsgraad van 99,3% te realiseren, de leefbaarheid in de buurt te verbeteren en de overlast van de ondertunneling van de A2 tot een minimum te beperken voor de huurders.

 • Periode: 2010-2017
 • Aantal studenten: 175 tot 200  studenten
 • Aantal appartementen: 90 appartementen
 • Type appartementen: 1, 2 en 3 slaapkamer appartementen
 • Referenties: Op aanvraag

Waar kunnen we je mee helpen?

Zit je met vragen of wil je gebreken/ storingen doorgeven? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.